template afbeelding

Verzekering en fysiotherapie

Verplicht verzekerd

Vanuit de Zorgverzekeringswet is iedereen in Nederland verplicht verzekerd via een basisverzekering. Voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt een eigen risico. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten om extra zorgkosten te voorkomen. Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering geldt dan geen eigen risico – bijvoorbeeld voor fysiotherapie.

Contract zorgverzekeraars

Fysiomotive heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars – zodoende merk je van de financiële afhandeling bijna niets. https://zorgvergoeding.com/page/122/partners-verzekeraars vind je een overzicht van die verzekeraars. Staat je verzekering er niet bij? Neem dan even contact met ons op.

Eigen risico en fysiotherapie

Het verplicht eigen risico voor patiënten van 18 jaar en ouder is alleen van toepassing bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Het verplicht eigen risico geldt echter niet voor:

Het bedrag van het eigen risico voor 2021 is door de overheid vastgesteld op 385 euro op jaarbasis. In geval van fysiotherapie is er sprake van het eigen risico in het geval van chronische aandoeningen en gaat het risico in op de 21e behandeling bij een nieuwe indicatie. Bij behandeling van kinderen is er geen sprake van eigen risico.

Op www.zorgvergoeding.nl vind je nog meer informatie over vergoedingen van fysiotherapie.