template afbeelding

Vergoeding en fysiotherapie

In de basiszorgverzekering wordt voor de dekking van fysiotherapie onderscheid gemaakt tussen personen tot 18 jaar (jongeren) en vanaf 18 jaar (volwassenen). Voor vergoedingen uit de basiszorgwet geldt het eigen risico.

Volwassenen

Voor volwassenen wordt fysiotherapie vanuit de basisverzekering in 2021 beperkt vergoed, namelijk bij:

De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde. Bij een chronische aandoening uit de genoemde lijst betaal je de eerste 20 behandelingen éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of dat je wisselt van zorgverzekeraar. Daarna geldt volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). Let op: voor sommige chronische aandoeningen gelden specifieke regels.

Voor aandoeningen en klachten die niet op de 'lijst' staan, betaal je in principe de behandelingen zelf (dus geen eigen risico). Je kunt wel een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie afsluiten. Hoeveel behandelingen je dan vergoed krijgt, hangt af van het verzekeringspakket dat je kiest, bijvoorbeeld 9 behandelingen, 27 of volledig. Vaak is het eigen risico dan meeverzekerd. Met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie kun je tevens de eerste 20 behandelingen van een chronische aandoening uit de lijst verzekeren (plus het eigen risico). Hier lees je precies hoe het zit.

Tip: bekijk je polis elk jaar goed - het is belangrijk dat je de bepalingen uit je zorgverzekering kent. Je kunt altijd je zorgverzekeraar bellen voor extra uitleg.

Kinderen en jongeren

Voor fysiotherapie van kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 9 behandelingen gedekt worden door de basisverzekering. Er is een mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen, als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben.

Op https://zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering vind je nog meer informatie over vergoedingen van fysiotherapie.